Culture Connector is een zorgorganisatie met als doel ondersteuning te bieden aan mensen die graag in hun kracht gezet willen worden. Wij zijn er voor mensen die zich niet gehoord of begrepen voelen, maar wel heel graag mee willen doen in onze samenleving.

Onze centrale ambitie is dat we mensen ondersteunen om hun eigen regie op het leven te hervinden of the behouden. We begeleiden daarom zoveel mogelijk vanuit de thuissituatie van cliënten. We hanteren een herstelgerichte aanpak. Herstellen doe je zelf, maar wij bieden graag een helpende hand. Dit kan het beste thuis, in de eigen omgeving. Ons effectieve Wmo-begeleiding is altijd volop in ontwikkeling om aan de laatste (kwaliteits-)standaarden te voldoen, en door ons continue te innoveren bewerkstelligen dat we zorg aanbieden die aansluit op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn of haar omgeving.

 We helpen mensen om op die manier naast cliënt, vooral ook hun rol als partner, buurtgenoot of werknemer te blijven vervullen in het dagelijks leven. We vinden dit uiterst waardevol en zoeken daarom in overleg met cliënten ook verbinding met partners zoals wijkteams, woningcorporaties, huisartsen, Veilig Thuis of anderen in de wijk.