Culture Connector - Uw zorgpartner, dichtbij

Culture Connector is een zorgorganisatie met als doel ondersteuning te bieden aan mensen die graag in hun kracht gezet willen worden. Wij zijn er voor mensen die zich niet gehoord of begrepen voelen, maar wel heel graag mee willen doen in onze samenleving.

Onze drijfveer?

Onze missie is om verbindingen en connecties te leggen voor mensen die dat moeilijk zelf kunnen. Wij willen die mensen ondersteunen bij het ontdekken van hun eigen kunnen en krachten, vanuit de overtuiging dat niemand ‘buitenspel’ hoeft te staan in onze maatschappij. Iedereen kan meedoen en een bijdrage leveren.

Wij zijn er dan ook voor iedereen. Het maakt voor ons niet uit waar je vandaan komt, wie je bent en wat je hulpvragen of uitdagingen zijn. Als je ondersteuning nodig hebt, zijn wij er voor je.

Waar ligt onze kracht?

  • Het snel en concreet vertalen van een hulpvraag naar een gerichte oplossing.
  • Diep en contextueel begrip voor de hulpvragen vanuit het perspectief van verschillende culturen (het gaat niet om wat iemand zegt, maar wat ze bedoelen!).
  • Het bieden van maatwerkoplossingen door het inzetten van kennis, kunde en ervaring. Iedere hulpvraag is anders. Wij hanteren verschillende hulpverleningsmethodieken die we in kunnen zetten om mensen in beweging te krijgen en samen tot een oplossing te komen.